Змішане навчання (англ. blended learning) — це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання онлайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних, а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і «перевертає» клас (англ. flipped classroom). У цій моделі учні працюють за індивідуально налаштованим розкладом переважно онлайн, а вчитель є інструктором, який координує їхню діяльність та консультує. Консультації вчитель може надавати як очно, так і онлайн у синхронному режимі.

змішане навчання

А робота онлайн після цього дозволяє закріпити нову інформацію та повторити призабуті уроки. КласифікаціяСтейкер та Хорна створена у 2012 році, але й сьогодні більшість дослідників та ресурсів використовує її як основну. Зокрема, освітній аналітичний центр«Інститут Клейтона Крістенсена».

Модель передбачає наявність електронних пристроїв для всіх учнів водночас. Потрібна окрема кімната, обладнана комп’ютерами чи іншими електронними пристроями для всієї кількості учнів чи їх частини. Класна кімната повинна бути достатньо просторою для роботи різних груп.

Нормативно-правове Забезпечення

Використовуючи програмне забезпечення яке підтримує роботу в групах, синхронізовані чат – обговорення на основі прочитаного матеріалу або аудиторних заняттях. Весь зміст курсу є доступний вільно, і студентам рекомендується розробляти матеріал індивідуально на основі власних досліджень з обов’язковим включенням до своїх блогів. Групові проекти працюють через спільну роботу по темі, планування чатів та фінальну презентацію в аудиторії. Ці проекти є демократичними методами дослідження, проектування, з підключенням до роботи кожного члена групи. Групові проекти пов’язують он-лайн навчання із застосуванням знань на практиці в реальному житті. Проблема з інтернетом, відсутність комп’ютерів у школі, проблема із технічним забезпеченням.

Обговорення На Форумі

Частково вчитель зможе давати на опрацювання матеріал додому. Наприклад, переглянути відео чи прослухати лекцію. А уже на уроці разом обговорити матеріал з усім класом чи об’єднати учнів в групи для роботи. Як для учня, так і для вчителя, оскільки зустрічі відбуваються на стадіях обговорення матеріалу та його деталізації, а не вивчення з нуля. Учень ставить конкретні питання, стосовно того, що не зрозумів з матеріалу.

Також не всі родини мають змогу забезпечити кожного члена сім’ї гаджетом, якщо дистанційні уроки декількох дітей проходять одночасно. Під час розробки розкладу уроків у дистанційному режимі можливий також варіант планування окремо синхронної та асинхронної частин уроків. Якщо такий розподіл не відбувається, важливо наголошувати вчителям, що тривалість синхронного проведення онлайн-уроків не має перевищувати норм, встановлених санітарним регламентом.

Досвід проведення педагогічного експерименту у невеликій групі шкіл м. Києва підтверджує, що найбільш прийнятною моделлю змішаного навчання, яка нині має шанс до реального впровадження, studio-pix.org є саме модель «перевернутого навчання». Важливо розуміти, що описані моделі змішаного навчання використовують не лише у школах, але й вуніверситетахчи на окремих професійних курсах.

Тобто учні мають розуміти, як структурувати свою роботу. В старшій та середній школі учні краще можуть оцінювати свій прогрес. У старшій школі «гнучка модель» більше нагадуєнавчання в університетіза індивідуальним розкладом, ніж звичайні уроки в класі. Перевага цієї моделі — можливість для вчителя надавати інструкції усьому класу водночас. Якщо певна група учнів має труднощі, вчитель може відразу працювати із нимиокремо. Тому ця модель найбільш подібна до традиційної моделі навчання, за якої вчитель працює з усім класом водночас.

Отже, певний клас у перший тиждень буде навчатися три дні, а в другий — два (наприклад, понеділок, середа, п’ятниця та вівторок і четвер). У школах, які навчаються шість днів на тиждень, можна зменшити щоденну кількість навчальних годин та організувати для кожного класу три навчальних дні очно та три навчальних дні дистанційно щотижня. Така модель може використовуватися для поглибленого вивчення деяких предметів, у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм освіти. У батьків треба взяти письмовий дозвіл на використання персональних даних дітей. Тому що виступи їхніх дітей біля дошки під час уроку можуть записуватися на відео.

“Змішане навчання” – це не про інтерактивність та новаторство, а про те, як здивувати свій клас. Зробити навчання максимально комфортним та безпечним, урахувати потреби кожного учня. В основі цієї освітньої моделі – індивідуальні графіки, які доповнюють зовнішніми онлайн ресурсами. Потребує навичок самоорганізації та дисципліни від учнів.