Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Перелік, назви постійних та тимчасових робочих комісій, голова, заступники голови, секретар та персональний склад постійних та тимчасових робочих комісій затверджуються рішенням Громадської ради у спосіб, визначений Громадською радою. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати https://studio-pix.org/ ним свої обов’язки, його повноваження виконує один із заступників голови Громадської ради. Судити про ефективність існування інституту громадських рад варто з їхніх результатів. Найкраще ви це зможете зрозуміти зі звітів цих утворень, які публікують на сайтах громрад або на сайтах органів, при яких вони діють. Протокол громадської ради Міністерства юстиції складається з опису порядку денного аж на 17 пунктів.

громадьська рада

Здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики. Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються головою Громадської ради чи особою, яка виконує обов’язки голови Громадської ради. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, оформляються протоколами, що підписуються головою та секретарем. За наявності визначеної кількості заяв від членів Громадської ради про своє бажання приймати участь у роботі відповідного постійного робочого органу (окрім секретаріату), вони проводять організаційне засідання, на якому обирають кандидатів на посади голови, заступника голови, та секретаря відповідної постійної комісії шляхом рейтингового голосування. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений виконавчий комітет Ірпінської міської ради.

Протокол Засідання Громадської Ради Від 15092022 № 6

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений органом виконавчої влади строк через офіційний вебсайт. Використання матеріалів сайту без зазначення джерела інформації заборонено. Члени Громадської ради для виконання своїх обов’язків забезпечуються відповідними посвідченнями встановленого зразка, яке затверджується рішенням Громадської ради та підписується Ірпінським міським головою або його заступником за напрямом. Член Громадської ради, який має намір запропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради, зобов’язаний не менше як за 10 днів до проведення засідання Громадської ради зареєструвати у секретаря Громадської ради назву запропонованого питання порядку денного, надати текст проекту рішення з питання запропонованого до порядку денного.

Протокол № 1 Засідання Громадської Ради При Виконавчому Комітеті Уманської Міської Ради

За запрошенням голови чи правління Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. Секретар Громадської ради обирається Громадською радою на її засіданні. Членство в Громадській раді є індивідуальним, передоручення права голосу члена Громадської ради не допускається. Здійснювати підготовку зауважень, експертних висновків, експертних пропозицій, аналітичних обзорів, пояснювальних записок, експертно-аналітичних та юридичних обґрунтувань тощо до засідань Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих комісій.